Aktívny basketbal pre najmenších /ONLINE PRIHLÁŠKA /

V sezóne 2023/2024 vďaka obrovskému záujmu z minulého roka pridávame tréningy a prinášame jednoduchú ONLINE prihlášku! Aktívny basketbal pre najmenších je určený všetkým deťom 1. – 4. ročníka ZŠ.

Cieľom prípraviek je, aby sa deti športom zabávali a získavali pozitívne športové skúsenosti. V prípravke sa zoznamujeme nielen so základmi basketbalu, ale aj so základmi atletiky a gymnastiky. Tréningový proces sa koná v telocvični ZŠ, Mierové námestie, Handlová. 

Skladba tréningového procesu prípraviek ŠBK:  
– 25% – rôzne športové aktivity a hry s loptou,
– 20% – koordinácia a footwork (bežecké súťaže),
– 20% – basketbalová technika,
– 20% – gymnastika,
– 15% – basketbalová hra.
Ciele:  
● baviť se basketbalom,
● radosť z pohybu,
● učit sa základnú techniku basketbalu (dribling, prihrávka, streľba),
● rozvoj rôznych loptových hier pomocou hrania,
● motivácia k pohybu pomocou rôzných športových aktivít,
● učit, ako hrať proti ostatným hráčom (fair -play).

V sezóne 23/24 / od 4. SEPTEMBRA/ prinášame mladým športovcom nasledovné možnosti:

 

PRÍPRAVKA “ Naša budúcnosť“ /1. – 2. ročník ZŠ/

Tréningový proces bude každý štvrtok v čase 15.00h – 16.30h. Prvý tréning štartujeme už 7. SEPTEMBRA! Deti čakajú kvalitné prepracované tŕeningové jednotky pod vedením kvalifikovaných trénerov. Počas roka nebudú chýbať aj známe športové osobnosti a s nimi spojene zaujímavé prednášky, atogramiády… 

PRÍPRAVKA “ Nová generácia“ /3. – 4. ročník ZŠ/

Tréningový proces bude v tejto kategórií 2x a to v pondelok a v stredu v čase 15.00h – 16.30h. Prvý tréning štartujeme už 4. SEPTEMBRA! V tejto kategórií budú deti prihlásené aj do mikroligy prípraviek, ktorá odštartuje koncom januára 24. Okrem pravidelných treningových procesov čakajú deti, ktoré budú mať záujem aj prvé zápasové výlety a skúsenosti. 

 

Poplatky  v sezóne 23/24:

PRÍPRAVKA “ Naša budúcnosť“ /1. – 2. ročník ZŠ/

Odovdzanie VZDELÁVACIEHO POUKAZU alebo MESAČNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 

Ak rodič prinesie vdzelávací poukaz, ktorý dieťa dostane pri nástupe do školy, všetky tréningy v sezóne 23/24 má dieťa bezplatné. Ak dieťa/rodič/ neodovdzá vdzelávací poukaz, tak mesačný členský príspevok  za túto kategóriu je 10€/mesiac.  Zaslaním výhradne na účet klubu /info pod registráciou/.

PRÍPRAVKA “ Nová generácia“ /3. – 4. ročník ZŠ/

Odovdzanie VZDELÁVACIEHO POUKAZU alebo MESAČNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 

Ak rodič prinesie vdzelávací poukaz, ktorý dieťa dostane pri nástupe do školy, všetky tréningy v sezóne 23/24 má dieťa bezplatné. Ak dieťa/rodič/ neodovdzá vdzelávací poukaz, tak mesačný členský príspevok  za túto kategóriu je 15€/mesiac.  Zaslaním výhradne na účet klubu /info pod registráciou/.

V prípade členského príspevku /cena podla kategórie/ sa uhrádza poplatok výhradne na účet klubu a to nasledovne:

Úhrada na účet klubu: 
IBAN: SK47 0900 0000 0003 7148 6556
Do poznámky napísať celé meno dieťaťa – prípravka