Darujte 2%

Darujte nám 2%

Nenechajte prepadnúť svoje 2% (alebo aj 3%) z daní a sami rozhodnite na čo budú použité. My budeme veľmi radi ak sa rozhodnete darovať ich nám. Použijeme ich na skvalitnenie podmienok športujúcej mládeže v našom meste!

V našom klube športuje aktuálne spolu 207 detí!

Tlačivo pre zamestnancov (vyhlásenie) nájdete tu: Vyhlasenie2023 pre SBK Handlova

Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov nájdete tu: Potvrdenie_za_2023 pre ŠBK Handlová

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. KONTAKTUJTE NÁS!

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  4. ODOVDZAJTE NAŠIM TRÉNEROM!
Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!!! 

Údaje o prijímateľovi, ktoré budete uvádzať v tlačivách

SKONTROLOVANÉ A SPRÁVNE ÚDAJE NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ ZA ROK 2023

Obchodné meno (Názov): Školský basketablový klub Handlová

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 36124826

Sídlo – Ulica: Mierové námestie  Handlová, 972 51

Súpisné/orientačné číslo: 255/27

Obec: Handlová

UPOZORNENIE!

Na poukázanie 2% je nutné použiť nami zverejnené tlačivá určené na tento rok! V prípade, že vyplníte iné alebo neaktuálne tlačivo, 2% nám nebudú poukázané.
 

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov (vyhlásenie), ktoré vytlačíte a ručne doplníte svoje údaje nájdete tu:

Tlačivo pre zamestnancov (vyhlásenie) nájdete tu: Vyhlásenie2023 pre ŠBK Handlová

Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov nájdete tu: Potvrdenie_za_2023 pre ŠBK Handlová

Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!

V prípade, že nebudete sami tlačivo vyplniť, napíšte nám na jano.beranek@gmail.com, alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formuláru (nižšie), My vám radi zašleme predvyplnené tlačivo s našimi údajmi!