ČLENSKÉ POPLATKY

V sezóne 2023/2024 sa predpokladajú nasledovne členské poplatky:

45€ mesačne pri celoslovenských súťažiach, 35/30€ mesačne pri oblastných súťažiach a 12€ mesačne v prípravke. Podrobné inormácie ako aj zmluvu medzi zákonným zástupcom a klubom dostane rodič/dieťa v priebehu mesiaca august 2023. 

V sezóne 2022/2023 sa predpokladajú nasledovne členské poplatky:

45€ mesačne pri celoslovenských súťažiach, 35€ mesačne pri oblastných súťažiach a 10€ mesačne v prípravke.

V najmladších kategóriách sa snažíme rodičov a deti finančne podporovať aj z dôvodu, že častokrát sú deti zo sociálne slabších rodín veľké športové nádeje. Patríme medzi basketbalové kluby s najnižšími poplatkami. V klube sme vytvorili sociálny fond – práve na podporu takýchto prípadov a sú z neho hradené aj členské príspevky deťom, ktorých rodičia sú vo finančnej kríze.

Pri letných sústredeniach, kempoch hradí klub členom ŠBK 25 % z celkových nákladov. V budúcnosti sa rysuje spolupráca so zatiaľ nemenovanou nadáciou, ktorá pomáha mladým talentom.

 

Sezóna 2021/2022 /covid sezóna/

Klubové príspevky sa znížili od mája 2021 v prípravke /90 detí/ na 0 €, mladší žiaci 0 €, žiaci a starší žiaci 30 €, žiačky a mladšie žiačky 25 €, juniori a kadeti 35 €. Akonáhle sme nemohli trénovať pravidelne v prezenčnej forme, členský príspevok bol v danom mesiaci stiahnutý v priemere o polovicu.