Basketbalová škola napísala svoju štvrtú časť

Po dvoch rokoch obmedzení vplyvom pandémie sa škola basketbalu opäť vracia. Počas jesenných prázdnin sa pre tých, ktorí sa chcú aj naďalej zlepšovať, pripravil denný camp na zdokonaľovanie individuálnych herných činností jednotlivca. Po úvodom rozdelení do skupín sa začalo s tréningovým procesom, ale to nie je všetko. Okrem basketbalových cvičení absolvovali kemperi aj prednášku o správnej výžive a získali informácie o tom, prečo je dôležitý správny strečing. Mladí športovci tak vymenili komfort za diskomfort a počas prázdnin urobili niečo pre svoje telo, hru, ako aj pre mentálny rozvoj. Nechýbal ani kondičný tréning a teória pod vedením Maroša Minárika, Ericha Štaudingera a asistenta Jakuba Vlka.

Basketbalová škola si aj na štvrtú časť pozvala na pomoc dvoch hostí.

Ako prvá k nim zavítala fyzioterapeutka Katarína Hausnerová, ktorá počas dvoch dní vyšetrila každého jedného kempera a rodičia dostanú odborné vyšetrenie stavu dieťaťa z pohľadu držania tela a jeho odchýlok, symetrie, postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrbtice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej disbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel, ako aj celkového vývinu osovo-svalového aparátu. Viac k vyšetreniu nám vysvetlila vo videu.
Druhý hosť je Handlovčanom dôverne známym. Každé poobedie absolvovala skupina tréningový proces pod vedením Nenada Miloševiča. Proces bol zameraný na zdokonaľovanie driblingu. Nenad Miloševič je aktuálne hlavný tréner MBK Handlová. Tiež sme sa ho opýtali na názor, ktorý nájdete vo videu.

Ku kempu sa vyjadril aj hlavný organizátor a predseda klubu, Ján Beránek.

Kapacita BASKETBALL SCHOOL bola len 30 detí. Hlavným dôvodom je individuálny prístupu ku každému jednému kemperovi! Teší nás účasť detí aj z Bratislavy, zo Žiaru nad Hronom a z Prievidze.

One for all, all for one!
ŠBK Handlová: Instagram /FacebookYouTube

Autor: Ivan Morvay
Korekcia: Michaela Fontányová
Fotografie: Luboš „Spiritualphoto“ Kurine