HRÁČ / HRÁČKA MESIACA FEBRUÁR 2023

ŠBK Handlová vbroku 2023 oceňuje každý mesiac chlapcov a dievčatá z klubu, ktorí budú vynikať v nasledovných oblastiach:

• školské výsledky a dochádzka,
• účasť a prístup k tréningovému procesu,
• výkony v zápasoch,
• správanie sa na ihrisku, aj mimo neho,
• individuálny pokrok a zlepšenie sa,
• tímový duch a fair play,
Za mesiac FEBRUÁR si prebrali ocenenie:
Starší mini žiaci U12- Karol Ďurčovič
Mladšie žiačky U13 – Dominika Kurucová
Žiaci U14 – Šimon Palásthy
Žiaci U14 – Miroslav Karásek
Staršie žiačky U15 – Veronika Borošová
Kadeti – Tibor Koczkáš
Juniori – Miroslav Radovič
Deti získajú pamätnú trofej 😉. Ceny nám sponzorsky darovali Molten a RHEA.sk! ĎAKUJEME.
Už čoskoro sa dozvieme mená za mesiac MAREC!

 

Sledujte nás aj naďalej, aby ste mali vždy tie najčerstvejšie informácie z prostredia nášho mládežníckeho klubu.
One for all, all for one.
ŠBK Handlová: Instagram / Facebook / YouTube

Autor: Ivan Morvay
Korekcia: Michaela Fontányová
Foto: Milan Geleta